Serrateix, 2009

Hem anat a Serrateix, a veure el Roc de Sant Urbici (vegeu això) i m'ha recordat molt els Pallers de Pedra d'Aranyó. Com allà, es tracta d'un bloc solitari enmig d'uns camps (fins al punt que no m'hi he pogut acostar fins a més de 10 metres perquè estava sembrat). Aquest bloc solitari, enmig d'un paisatge en què la presència de blocs és molt important quantitativament, m'ha fet pensar que segurament aquest tipus de pedres han necessitat estar associades a algun element simbòlic (llegenda, valor) que ha impedit de fer-les desaparèixer a trossos, com ha passat amb moltes altres.

Les altres pedres que feien nosa, ja no hi són. Han estat esmicolades o apartades en els marges dels camps.

Segons els experts, a Serrateix es parla de la relíquia de sant Urbici des de l'edat mitjana. En canvi, la pedra no tenim ni idea de quan va començar a ser vista d'aquesta manera.

Com que la primera referència que en tinc és de 1821, havia pensat que potser seria una cosa molt recent, del segle XVIII o posterior. Però em sembla que si aquest bloc hagués estat al mig del camp i no hagués tingut cap valor simbòlic no hauria resistit fins al nostres dies...