Les patates de la Calma

Durant bona part de l’edat mitjana i moderna els cereals foren una de les fonts d’aliments més habituals. Amb l’arribada de la patata d’Amèrica i la seva difusió entre totes les classes socials, aquest tubercle es convertí en un magnífic aliment que en algun cas (Irlanda, especialment) va ajudar a salvar la vida de capes socials molt àmplies.
A la plana del Vallès, es plantaven en terrenys humits o que poguessin ser regats, però també sabem que es conreaven “en terrenos montañosos, frescos y procedentes de bosques recién arra[n]cados. De ahí que ciertas clases, como las del Montseny y otros pueblos circunvecinos, tengan mucha estima por su escelente gusto y fina harina” (Estudio, 1874; 106-107). Moltes de les patates del Montseny, que ja eren reconegudes a la segona meitat del segle XIX, foren conreades al pla de la Calma, just en el límit oriental de la nostra zona d’estudi. També Madoz (1845) esmenta les patates com un dels productes destacats en la producció dels pobles d’Aiguafreda i de Tagamanent.
Avui dia, aquells antics camps situats a les puntes més altes de la carena han donat lloc a falguerars i bruguerars. Les patates eren utilitzades per al consum de les persones i també es feien servir per a l’alimentació animal, especialment dels porcs i de l’aviram. Aquesta explotació pot semblar una mica fora de temps, però sabem que es duia a terme encara als anys quaranta, moment en què es pujaven a recollir al pla de la Calma amb un camió des de la Castanya. Després eren baixades fins a les estacions de ferrocarril i dutes a les ciutats per ser venudes. Evidentment cada casa tenia la seva petita par d’hort dedicada a conrear patates, perquè no era d’esperar que les anessin a comprar enlloc i, menys encara, que les pugessin dels nuclis de població de la vall.
Salvador Llobet (1990; 243) diu que després de la Guerra Civil moltes de les artigues tradicionals (vid.) varen tornar a ser posades en funcionament a causa dels elevats preus de les patates o del blat. En una nota afirma haver-ne vist prop de la Caseta de la Móra i a sobre can Brugués, al peu de la Calma.