El Petxo

Llegeixo en el llibre d'Antoni Simon Pagesos, capellas i industrials de la Marina de la Selva:

P. 215: "En lo any 1716 arechlaren que agéssem de pagar parsonal y catastro, del qual petxo nos ploràrem."

P. 227: Al 1775 hi va el bisbe de Girona de visita, "(...) y exposan-li la gran discòrdia que y abia entra la hobra de la Yglésia y lo popla sobres de aber posat los obrés diferens enpòsits, vulgo petxos, sens interbenció de ninguna persona (...)"

De les memòries de Pere Màrtir Coll