Petjant per la vida

Avui hem anat al santuari de Montgrony, al Ripollès. És un lloc preciós, que a més em porta molts records d'anys enrere.

Però també em recorda l'existència de dues petjades atribuïdes al Comte Arnau. Fins i tot n'hi ha fotografies:

(Imatges extretes de http://usuarios.lycos.es/allagostera/trobadors/arnau.htm)

L'interessant del cas és que aquestes petjades varen desaparèixer en el moment en què l'estudiós Romeu i Figueres (que crec que és qui les va fotografiar) les va descobrir: sembla que algú ho va veure i, buscant algun tresor, el dia següent varen aparèixer espenyades.

Es parla d'unes altres petjades a prop del coll del Mansillo, però no les he trobat mai.

Aquesta reflexió em fa pensar en la capacitat humana per crear i destruir la realitat: un investigador descriu una realitat i, acte seguit, aquesta desapareix per sempre més.

Però hi ha una segona constatació: un investigador, com ara jo, descriu una realitat, com la que apareix en aquest web, i construeix la realitat per a força gent. Vull dir que tinc la sensació d'estar contribuint a fixar unes formes de "cultura popular" que "no existien" i que segurament no eren gens populars.

Aquest és el projecte de la meva nova recerca. Com sempre, s'accepten idees!

Més informació sobre aquestes petjades

Per a més informació vegeu: http://francescroma.net/petjades/node/298