Potades del Diable de Susterris

En la roca viva del congost de Susterris, en terme de Talarn, hi ha quatre forats, anomenats també potades del diable. Un dia Sant Antoni i el diable es barallaven i ambdós van rodolar cinglera avall. El diable, amb les seves quatre potes de boc, donà un fort cop a la penya per agafar-se, i les hi deixà marcades. El sant va descendir amb suavitat. En commemoració d'aquest fet li fou dedicada una capella, consttruïda al lloc on descendí el sant. Aquest paratge es troba avui al fons de l'embassament del torrent del Noguera Pallaresa, fet per aprofitaments hidràulics.