Origen dels estanys del Pirineu

Una geomorfologia plena a vessar d’estanys i estanyols, com és la del Pirineu, no podia passar desapercebuda per al nostre llegendari, sobretot si comparem aquesta Catalunya humida amb la Catalunya seca de més al sud. Segons la llegenda, si al Pirineu hi ha tants estanys és perquè, el tercer dia de la creació, Déu va separar les aigües de la terra, però com que va arribar al Pirineu cansat i gairebé de fosc va decidir deixar-ho tot tal com estava. Per això en aquest lloc la terra i l’aigua encara estan barrejades (Amades, 1994).