L’estany de les Tres Creus

L’Estany de les tres creus, un estany proper a l’ermita de la Verge del Collell, va aparèixer per castigar tres persones que s’havien rigut del rosari. Segons la llegenda tot va començar amb una mena de terratrèmol que acabà inundant el lloc i ofegant els qui havien preferit restar a l’hostal en comptes d’anar al rosari (Pla, 1946). El nom de l’estany deriva de les tres creus que, malgrat el sacrilegi, es varen aixecar en aquell lloc.
L’estany que actualment es pot veure en aquest lloc és el que resta després de dessecar-ne un de més gran per convertir-lo en terreny aprofitable agrícolament.