¿¿¿Petjada de Sant Marc????

Atenció: no identificada!Deia C. A. Torras (1905) que  sant Marc va travessar des de la serra de Sant Marc de Brocà fins a Falgars posant un peu a Santa Cecília, on hauria deixat marcat el seu peu, que descriu com 

"una pedra ont hi havia marcada una petjada de mig pam de profunditat, la qual se atribuïa al peu de dit sant". 

També Vicenç Plantada, al 1887, deia que "un dia Sant March s' trobava á la capella de Santa Cecilia de riu Tort: li debia convenir ésser prompte á la seva capella, donchs, que, ab una gambada va pujar als Castellassos, que encara la roca guarda lo clot." (sobre això vegeu http://francescroma.net/petjades/node/136).

Segons diu Vicenç Plantada, venint del Ripollès, es deixa Santa Cecília a la dreta del camí i després "cosa de tres quarts montanya amunt hi ha lo serrat dels Castellassos, ahont hi ha una creu de ferro" i s'hi puja en processó el dia de lletanies.

Tot fa pensar I QUE CONSTI QUE TOT ÉS UNA HIPÒTESI QUE CALDRÀ CONFIRMAR que la petjada és el clot que he trobat aquest matí (20 de gener de 2011) al cim del Tossal Rodó. Em porta a pensar això diverses raons, discutides amb la inestimable ajuda del Carles Fígols.

  • Encara avui dia, el mapa de l'ICC indica un topònims "els Castellassos" a llevant d'aquest cim.
  • El forat, únic en el lloc, com diu Torras, té mig pam de profunditat
  • El Tossal Rodó es troba a mig camí i en línia recta entre Sant Marc de Brocà i Santa Cecília de Riutort: la tradició diu que va pujar de Santa Cecília fins a Sant Marc d'una gambada, posant el peu als Castellassos. Des de Guardiola de Berguedà es veu clarament el perfil retallat d'aquesta serra i com el Tossal és el lloc més eminent entre els dos edificis religiosos.

En tot cas, qualsevol altra informació serà benvinguda.