Els molins de Casademunt

En el curs de la riera del Pujol (o de Picamena), entre Sant Martí del Brull i Serradusà hi ha les restes de dos molins.

La visita al lloc m'ha portat a conèixer aquestes estructures que, si bé una d'elles ja la coneixia, mai no havia observat detingudament.

En el molí de baix es conserva la bassa i alguns edificis annexos al molí. També es pot resseguir el canal fins a la presa. L'aigua que sortia del molí era recollida per una altra presa i duta una mica més avall on hi havia un altre molí de petites dimensions.

El molí de dalt, mal situat en el mapa de l'Alpina, queda una mica més amunt del torrent, i a l'altre costat del curs hídric. També se'n conserva la bassa i un salt molt espectacular. A diferència de l'anterior, en aquest cas no hi ha cap edifici annex que pugui indicar un habitatge permanent. L'aigua que era utilitzada per aquest molí, recollida al mateix torrent una mica més amunt, era retornada al torrent o la recollia el molí de baix en la presa que ja hem indicat.

Al voltant d'aquests molins hi ha diferents camps i hortes que s'enfilen cap a la zona més solella.

Molí de daltMoles del molí de Dalt de Casademunt