Estany del Canigó

L’estany que ha fet córrer més tinta, ha estat el del Canigó, tot i que després s’ha sabut que en realitat geogràficament la llegenda corresponia als estanys de Nohedes, perquè al massís del Canigó no hi ha cap estany que geogràficament pugui tenir les característiques físiques que la llegenda suposa per al llac que estem tractant.

Segons la llegenda, el lloc ara habitat per dimonis, que tenien un palau al fons de les seves aigües. Així ja abans de 1475 Jeroni Pau parlava del Canigó per dir que era habitat per dimonis i que s’hi sentien sorolls de gent plorant. Quan plovia les aigües s’agitaven de forma violenta. Deia Pau (1986):

 

"El Canat [Canigó] és una muntanya de l'Espanya Citerior, la més elevada dels Pirineus, s'estén vers la Gàl×lia Narbonesa, cap al camp rossellonès; en el seu cims sense ser un rumor desaprovat, es diu que hi  ha un llac de gran produnditat, el qual amb les pluges sobtades sembla ser que s'agita violentament a la manera de l'oceà i que gairebé bull i s'estremeix amb pedruscada i trons. Diuen que al seu interior hi ha les estances de les ombres i dels dimonis, i que se senten crits de gent que plora i gemecs terrorí­fics, i afirmen que aquests llocs penetren fins a les regions infernals i que els sembrats i els ar­bres regats amb la malignitat de la seva aigua es cremen i s'assequen".

 

De fet, és d’aquest llac d’on va sortir un drac que va impedir l’accés al cim al rei Pere el Gran[1].   Més tard, l’any 1609, Jeroni Pujades copiava un text de Pedro Berchor en què explicava que,

 

"En Cathalunya es lo mont Canigo altissim, y casi inpujable, en la sumitat, y altura del qual hi à un llach, que la aygua dell es negra, i es tant fondo, que no hi troba fi. Diuse per los de la terra haver­hi habitacio de Dimonis, en modo de un gran palau edificat baix sota de la aygua. De hont se segueix, si alli llançan, o tiran una pedra: aquimateix, com si los Dimo­nis fossen ofesos, yxen, y se veuen, sentan, y ouhen gran trons, avalots, y tempestats. (Pujades, 1609)

 

Segons Pujades, ell hauria parlat amb gent del lloc que li haurien afirmat que era certa la relació entre el fet de tirar pedres al llac i l’arribada de tempestes:

 

Jo he parlat ab homens que han habi­tat per alli, com pas­tors, y ganaders y diuen que en llançar una pedra en lo llach, hix la dita tempestat. Del que fa tambe mencio Lucio Marineo, y diuen los habitants del contorn, escrivint ho tambe aixi fra Francesch Xime­nis, y micer Hie­ronym Pau, que moltes vegades se senten, y ouhen grans trons, se senten pedregades, y ne hixen bromes, o boyres tenebroses, y obscuritats tan grans, que gastan y destrueixen los fruyts de la terra, y los que per alli se troban, no veuen ahont ficar los peus. Ouhense crits terribles, y espanto­sos plors, y laigua se sol veurer bullir, y si toca arbres alguns los seca, y crema del tot, testificant dit micer Pau, esser fama, averhi alli Dimonis, lloch, y habitacio de aquells. Fra Ximenis escriu, que qui pren del peix qui es en aquest estany, sil posa en una paella pera courer lo veura en conti­nent despa­reixer, com si no agues tingut peix al­gun". (Pujades, 1609).

 

Amb aquests textos, ja hem vist el perill que suposava acostar-se a un d’aquests indrets, perill que si en aquest cas sembla que només apareix per una petita malifeta humana, com és llençar una pedrea a l’aigua, en altres casos apareix per un gran pecat: l’avarícia. Volem puntualitzar, però, que quan parlem d’una petita malifeta no volem menysprear els autors que consideren que aquest tipus de llegendes tenen algun vincle amb el tema del culte a les forces naturals o divinitats materialitzades en les formes aquàtiques, com ara els llacs. Però no és aquest el viarany que nosaltres volem emprendre. En comptes de parlar de la relació amb el més enllà, nosaltres volem anar a estudiar les relacions entre els humans que metaforitzaven aquest tipus de discursos llegendaris.

[1] "Sur les confins de la Province romaine et de l'Es­pagne se dresse un mont très élevé, que les gens du pays appellent Mons Canigosus, et que nous-même pouvons bien appeller Mons Caliginosus. (...) Sur ce mont jamais homme n'habita, jamais enfant d'homme n'avait osé monter, à cause de sa hauteur extraordi­naire et de la dificulté de la marche et des efforts a acomplir; mais autour de sa base il y a des habi­tants. Or, Pierre d'Aragon, ayant résolu d'y monter, pour découvrir et reconnaître ce qu'il y avait au sommet, manda près de lui deux chevaliers (...) et leur exposa ce qu'il avait décidé de faire. (...) Ils prirent donc des vivres et les intruments né­cessaires, puis, ayant laissé leurs chevaux à la base du mont, où il y a des habitants, ils se mirent à monter à pied peu à peu; or, ils avaient déjà monté très haut quand ils entendirent des coups de tonnerre affreux et tout à fait terribles; en outre, des éclairs et la foudre brillaient à leurs yeux, et la grêle s'abattait avec la tempête: tout cela les frappa d'épouvante, et ils tombèrent à terre preque évanouis sous le coup de la crainte et de la frayeur qui les avait saisis. Pierre, cependant, plus solide et plus ferme, décidé du reste à satisfaire l'ambi­tion de son coeur, les réconfortait pour les empê­cher de défaillir dans leurs épreuves et leur te­rreur, en leur dissant que ces souffrances rehausse­raient encore leur honneur et leur glorie; il les faisait manger (...) [E]nfin, les deux compagnons du roi Pierre se mirent à perdre courage: ils étaient si épuisés par la marche et siu épouvantés parles tonnerres qu'ils pouvaient à peine respirer. Alors Pierre leur demanda de l'attendre jusqu'au soir du jour suivant; s'il n'était pas alors de retour, ils descendraient de la montagne et iraient où ils vou­draient. Pierre monta donc à gran-peine tout seul, et quand il fut au sommet du mont, il trouva un lac en cet endroit même: il y jeta une pierre; alors il en sortit un horrible dragon, d'une taille énorme, qui se mit à voler çà et là dans l'air qu'il assom­brit et obscurcit de son halaine. Après quoi Pierre descendit rejoindre ses compagnons; tout ce qu'il avait vu et accompli, il le rapporta, exposa et décrivit sans réserve; et, comme ils descendaient de la montagne, il leur prescrivit de communiquer le tout à qui ils voudraient". Vid. Coolidge, W. A. B.: Josias Simler et les Origines de l'alpinisme jusqu'en 1600. P. 283-284.