Una qüestió d'escala

Es cert que existeix un llegendari, o millor una mitologia, sobre l’origen cosmològic del nostre planeta, però també és cert que, com ja va remarcar Paul Sébillot (1968) per al cas francès, la forma general de la terra preocupa molt poc els pagesos. En aquest sentit només hem trobat algunes llegendes per a les quals la terra hauria estat formada a partir d’un gra de mill. En altres casos, el món hauria estat una creació de Déu i especialment la Vall d’Aran seria el resultat de l’esquitx d’una llàgrima que es va escapar al Creador el sisè dia de la creació quan s’assegué a reposar al cim del Canigó. Veient l’harmonia del treball que havia desenvolupat, la Vall d’Aran es convertí en l’indret humit que tots coneixem (Colobrans & Saumoy, 1983). Sobre aquest punt també cal explicar que Canigó, en la llengua de Déu, significa la joia i la satisfacció pel treball d’haver creat aquesta muntanya (Amades, 1994).